Vrienden

Vrienden van het Festival

Om voldoende financieel draagvlak te verkrijgen, nodigen wij  u hierbij van harte uit om Vriend van het Festival Appelbergen te worden. Met een gift van 25 euro per jaar werkt u mee aan het mogelijk maken van dit Festival en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang waardoor u vroegtijdig informatie krijgt betreffende de kaartverkoop.

Bedenk wel er kunnen maar maximaal 50 personen “Vriend” worden!

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)